Dit is de plus aan onze palliatieve zorg:

  • Verzorging én begeleiding.
  • Nauwe samenwerking met Pallion.
  • Kennis om spuitaandrijvers te plaatsen en verzachtende medicatie tegen pijn en ongemak toe te dienen.

De plus volgens onze patiënten

© ZORGPLUS THUISVERPLEGING 2024